Az áruház használata : DeákDiák Kft., Főoldal !

Az áruház használata

 1. Az eladó adatai
  Az Ön által vásárolt áruk eladója a -

Webáruház üzemeltetõje: Deák Diák Kft
Székhely:  8897 Söjtör Deák Ferenc u. 187.
Telefonszám:  92/ 569 033
E-mail cím: ddbt@t-online.hu

Bankszámlaszám:  74000119-10702394
Adószám:  13961974-2-20
EU adószám: HU13961974

Cég jegyzést kiállító hatóság: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Elérhetõsége: 8900 Zalaegerszeg Várkör 2.

Cégjegyzék száma: 20-09-067764

A Megrendelés elküldésével és a Deák Diák Kft Webáruháza visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévõk közötti szerzõdés jön létre a Webáruház (Deák Diák Kft, 8897 Söjtör Deák Ferenc u. 187. – Adószám: 13961974-2-20 – Cégjegyzék szám: 20-09-067764) mint Eladó, valamint a Megrendelõ, mint Vevõ között az alábbi pontok szerinti feltételekkel:
A felek között a létrejött szerzõdés magyar nyelvû, írásbeli szerzõdésnek minõsül, az Eladó azt iktatja, és 5 évig megõrzi.
Megrendelését leadhatja elektronikus úton a www.ddbt.t-online.hu webáruházon keresztül, az info@ddbt.t-online.hu E-mail címre elküldött elektronikus levélben..
E-mailben történõ megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:
Megrendelõ neve, szállítási és számlázási cím, megrendelt termék megnevezése, cikkszáma, darabszáma, megrendelõ e-mail címe, telefonszáma és amit még Ön fontosnak tart.


 1. Vásárlás

2.1. Áruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik.    
2.2. Elektronikus Áruházunkban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.

Regisztráció
A megrendeléshez regisztráció szükséges. A regisztráció írásban, magyar nyelven történik egy adatlap kitöltésével és elküldésével. A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismerje el és tudomásul veszi, hogy ezáltal a Vevõ szerzõdést köt az Eladóval.
Az Ügyfél által tévesen megadott adatokra visszavezethetõ hibás teljesítésért a szolgáltatót semminemû felelõsség nem terheli. A tévesen rögzített adatok megváltoztatására a bejelentkezés után a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetõség. Folyamatban lévõ megrendeléssel kapcsolatos adatok módosítására ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 92  569 033) illetve e-mailben (info@ddbt.hu) van lehetõség.

2.3. A Vevõ a regisztrációval egyidõben, magára nézve kötelezõen elfogadja a jelen Általános Vásárlási Feltételeket, kijelenti, hogy azt ismeri. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetõségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

2.4. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebbõl származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelõsséget.


 1. A szerzõdés tárgyának lényeges tulajdonságai

3.1. Az ezúton vásárolt termék jellemzõi a konkrét termék leírásánál részletezve vannak.
A weboldalon megtalálhatóak a termékek fõbb tulajdonságai, jellemzõi, továbbá a feltüntetett vételár, ami minden esetben tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, de nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A végösszeg tartalmazza a csomagolás, szállítás költségét és annak ÁFA tartalmát. A feltûntetett egységárak nem tartalmazzák a szállítási költséget! Az esetlegesen - a terméktõl függõen szükséges - szerelés, üzembe helyezés költségei külön kerülnek felszámításra. A közölt képek tájékoztató jellegűek.


 1. A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidõk:

Az Eladó az árváltozás jogát fenntartja, az árváltozás a weboldalon történõ megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 
A Vevõ a megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.
Az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolja a Vevõ részére. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétõl számított 48 órán belül nem érkezeik meg, az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevõ bárminemû kötelezettsége automatikusan megszûnik. De ezt kérjük, vevõ jelezze eladó felé, ezzel természetesen segíti munkánk, amit köszönünk!


4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett egységár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is. A választható, feláras, kedvezményes jellemzõk megválasztása esetén a kosárba rakás után hozzáadódik vagy levonódik a kiválsztott termék vételárához. 
Az árak tartalmazzák a törvényben elõírt általános forgalmi adót (ÁFA)! A végösszeg tartalmazza a csomagolás költségét és annak ÁFA tartalmát. A feltûntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget! Az esetlegesen - a terméktõl függõen szükséges - szerelés, üzembe helyezés költségei külön kerülnek felszámításra

 

Árváltozás, valamint a termékek fejlesztésének, illetve megszüntetésének jogát fenntartjuk.

 

4.2. A vételáron felül a vásárlót terheli a szállítás költsége is, mely a rendelés leadása közben a végösszesítéskor megjelenik.

Ez legtöbb esetben választást igényel. Vevõ megválaszthatja a szállítás módját, melynek függvényében a szállítás költsége változhat. Pl. Vevõ saját szállítása esetén természetesen 0 Ft.


 1. Szállítás és fizetés:

Termékeinket saját, illetve a legkedvezõbb fuvarozói segítséggel juttatjuk el megrendelõinkhez. Szállítási határidõ: a megrendelés visszaigazolását követõ 3-5 hét. Amennyiben a megrendelés beérkezésekor valamely termék van raktáron, értesítést küldünk a várható szállítási idõpontról. Rendeléskor célszerû a munkaidõben (hétköznap 7-16 óra között) elérhetõ szállítási címet és telefonszámot megadni.
Kizárólag saját raktáron tartott, illetve rendelésre, saját üzemünkben gyártott termékeket forgalmazunk. Amennyiben nem egyedi paraméterekkel rendel termékeket, várhatóan 10-15 napon belül kiszállítjuk. Természetesen egyedi paraméterekkel történõ rendelés esetén, aktuális gyártás történik, ami 3-5 hét , különösen szezon közepén, amikor 6-8 hét is lehet, ezért sajnos nem tudunk felelõsséget vállalni, de megrendeléskor jó közelítéssel meg tudjuk adni a szállítás várható idejét.

Termék gyártást, megrendelést jellemzõen 2-4 hét alatt teljesítünk.

Külföldrõl érkezõ megrendelés esetében a szállítás és a fizetés egyedileg megállapított és egyeztetett feltételekkel történik.

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. A fizetés történhet készpénzzel, utánvéttel (készpénzes fizetés a csomag átvételekor) vagy banki átutalással. Készpénzes fizetés esetén az utánvét összegét a csomag átvételekor kell kiegyenlíteni, mely összeg tartalmazza az áru ellenértékét és a szállítási költséget.

Banki átutalás esetén a kiszállítást követõen juttatjuk el Önökhöz a megrendelés ellenértékének megfelelõ számlát. Annak kiegyenlítéséig a kiszállított termékek tulajdonjogát teljes mértékben fenntartjuk.

Amennyiben a szállítás a vevõ szállítóeszközével történik, abban az esetben a teljesítés helye az eladó telephelye.
Az áru sérülésének kockázatát az átvétel pillanatától a vevõ viseli.
5.1. Szállítás postai úton
A megrendelt terméket a megrendelés beérkezését követõen a Magyar Posta a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevõ részére. A termék ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítõ postásnak az átvételkor kell kifizetni.

5.2. A Webáruházon keresztûl termék megrendelésekor, a megrendelés véglegesítésekor feltüntetett díjakon felül a Vevõt díj nem terheli.

5.3. Az adott termék megrendelésének idõpontja, a Vevõ termék megvásárlására vonatkozó igényének az Eladóhoz történõ megérkezésének idõpontja.

5.4. Minden szállításunk a következõ tulajdonjog- fenntartással történik: Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idõ alatt bekövetkezett sérülésekért a vevõ felel.

A vevõ köteles az áru minõségét közvetlenül az átvétel után ellenõrizni. Amennyiben a bútor átvételekor hibát, sérülést tapasztal vagy bármilyen kifogással él, úgy azt tüntesse fel a szállítólevélen és lépjen kapcsolatba eladóval, ahol haladéktalanul gondoskodnak a bútor rendeltetésszerû használhatóságának biztosításáról.
Mennyiségi vagy a rendeltetésszerû használatot akadályozó hibák reklamációját a vevõ az áru átvételétõl számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni. A rejtett hibát felfedezése után 3 napon belül, de legkésõbb az áru átvételétõl számított 2 hónapon belül kell jelezni.
A reklamációt írásban kell benyújtani, a garanciális idõ szempontjából az átvétel dátuma a mérvadó. A minõségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértõi véleménnyel kell igazolni.
Amennyiben a szerzõdõ felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

Kérjük kiszállításkor a termékeket tételesen ellenõrizni és az átvételi elismervényt hiánytalan teljesítés esetén alá írni. Ezt követõen hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Bármit tapasztal, de úgy dönt, az árut átveszi, azt kérjük a szállítólevélre rávezetni.


 1. Az elállás joga

6.1. A Vevõ a megrendeléstõl a termék megrendelésének idõpontját követõ 48 órán belül indokolás nélkül elállhat. Errõl telefonon, faxon vagy e-mail-ben tájékozatnia kell az Eladót.
Az elállási jog gyakorlásának feltételeit a 213/2008. (VIII. 29.), valamint a 17/1999 (II. 5.) Korm. rendeletek tartalmazzák. A Vevõ a termék kézhezvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl. Ebben az esetben a Vevõ köteles az árut sérülésmentesen (lehetőleg eredeti csomagolásban, főleg olyan esetekben, ha a csomagolás nyomtatott információkat tartalmaz) visszaszolgáltatni és viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó köteles a Vevõ által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követõ harminc napon belül visszatéríteni. 
Egyedi rendelésekre vonatkozóan, amennyiben  a termék egyedivé tett (fém váz szín, lap szín, egyedi kialakítás, stb.) az ellálást csak kölcsönös megegyezéssel lehet gyakorolni.
A visszavásárlási garancia nem érinti a minta alapján egyeztetett egyedi megrendeléseket. 

6.2. Csak az Eladóhoz beérkezett faxok és e-mail-ek tekinthetõk elállásnak. Abban az esetben, ha az email elveszett vagy nem a megadott idõn belül érkezett meg, akkor a rendelés teljesítésre kerül.

6.3. Ha a Vevõ a rendeléstõl nem a megadott idõben vagy módon áll el, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

6.4. A Vevõ viseli az elállás miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Úgymint csomagolás, szállítás, sérülés, stb. 
Amennyiben a megvásárolt termék valamilyen okból Önnek nem megfelelõ kérjük, hogy az elállásra vonatkozó igényét jelezze az info@ddbt.t-online.hu e-mail címre a visszaküldést megelõzõen. Kérjük, hogy a termék, annak alkatrészei sértetlen állapotban legyenek.


 1. Egyéb feltételek
  Az Eladó szavatossági és jótállási felelõsségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) kormány rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A szavatosság idõtartama a teljesítés idõpontjától számított tizenkét hónap. A Vevõ a teljesítés idõpontjától számított kétéves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Gyári hiba esetén a hibás terméket kicseréljük. A cseretermék kiszállítási költsége az Eladót terheli, a hibás termék visszaszolgáltatásának költségét pedig a Vevõ viseli. A nem rendeltetésszerû használatból eredõ hibák esetén szavatossági igény nem érvényesíthetõ.

7.1. Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó birtokába, az Eladó rögzíti, és titkosan kezeli azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adja.
A regisztráció és a megrendelés során kizárólag olyan adatokat kérünk megadni, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendelés teljesítéséhez. Az Ön által megadott adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelõen járunk el. Azokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve azon az adatokat, amelyek a Magyar Posta, Futárszolgálat számára a termék kézbesítéséhez szükségesek.

7.2. Az Eladó nem felelõs semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül, a Vevõ felelõssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.

7.3. Az Eladót nem terheli felelõsség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkezõ mûködési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan mûködést, valamint nem felelõs a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelõsségét kizárja, amit a Vevõ a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

7.4. Az Eladó a mindenkori üzletpolitikájának megfelelõen módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az idõpontban lép életbe, amikor on-line megtalálható az áruház oldalain. A változások idején az áruház rövid idõre zárva van.

 
Copyright © 2023 Zen Cart. Powered by Zen Cart
Zen Cart