?> Adatvédelmi nyilatkozat : DeákDiák Kft., Főoldal ! jQuery(function($) { fileTypesString = 'jpg,png,gif,'; fileTypes = $.each(fileTypesString.split(",").slice(0,-1), function(index, item) { $("a[href*='."+item+"']").attr('rel', 'colorbox'); $("a[rel^='colorbox']").colorbox({opacity:0.3,speed:400,initialWidth:250,initialHeight:250,overlayClose:true,loop:true,slideshow:true,slideshowAuto:false,slideshowSpeed:2500,slideshowStart:"start slideshow",slideshowStop:"stop slideshow",current:"{current} of {total}"}); }); }); //-->

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük az alábbiakat figyelmesen, olvassa el, mivel a Web lap vagy bármely oldala megnyitásával az itt felsorolt feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A Deák Diák Kft. ezen a Web lapon megjelenő információi kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az oldalakon megjelenő információk módosulhatnak, ezért azok teljességéért cégünk nem vállal felelősséget.

2. A Deák Diák Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Web lappal kapcsolatban, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhibából származnak.

3. A Web lapon megjelenő nevek, kifejezések, lógok, grafikák a Deák Diák Kft tulajdonában vannak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

4. A Web lapon keresztül cégünk részére eljuttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció cégünk birtokába jut, s azt cégünk szabadon felhasználhatja, bizonyos esetekben természetesen csak közös megegyezéssel.

Tisztelettel: Deák Diák Kft.

 

ADAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Adatvédelmi tájékoztató 

A(z) Deák Diák Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

Az adatkezelő címe: Deák Diák Kft.
Az adatkezelő elérhetősége: 92/569033, info@ddbt.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Deák Diák Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően csak a vevő kérésére kerülnek törlésre. 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
- személyes adatainak helyesbítését, 
- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Copyright © 2023 Zen Cart. Powered by Zen Cart
if you have to think ... you haven't been Zenned!